Swastika Mukherjee Height and Weight, Bra Size, Body Measurements

530
SHARE

Swastika Mukherjee Height and Weight, Bra Size, Body Measurements

Swastika Mukherjee Age: 33 years

Swastika Mukherjee Birthday Date: 13-12-1980 (dd-mm-yyyy)

Swastika Mukherjee Nationality: Indian

Swastika Mukherjee Body Shape: Hourglass

Swastika Mukherjee Bra Size/Breast Size: 36C

Swastika Mukherjee Bra Cup Size: C

Swastika Mukherjee Figure Size/Body Measurement: 36-26-36 inches

Swastika Mukherjee Height: 5 feet 4 inches

Swastika Mukherjee Weight: 58 kg

Swastika Mukherjee Eye Color: Hazel

Swastika Mukherjee Hair Color: Black

Swastika Mukherjee Feet/Shoe Size: 7

Swastika Mukherjee Dress Size: 6

Swastika Mukherjee Waist Size: 26 inches

Swastika Mukherjee Hip Size: 36 inches

Swastika Mukherjee Ethnicity: Indian

Swastika Mukherjee Horoscope: Sagittarius

Swastika Mukherjee Boyfriends/Affairs/Spouse/Dating: Singer Pramit Sen